Voor de naamsverandering van De Twentse Welle in De MuseumFabriek, mochten we de online promo maken.